Hamido Fujita, e-mail : HFujita-799@acm.org

Ali Selamat, e-mail: aselamat@utm.my